Lagerbehållare

Behållare AQF

Behållare av högmolekylär lågtryckspolyeten (HD-PE) som bland annat används för blandning, dosering och lagring är resistenta mot de flesta syror och baser.
Dessutom är de fysiologiskt problemlösa dvs. livsmedelsgodkända.
Behållarna tillverkas som standard i blått och grått. Behållaren har på ovansidan 2 öppningar med 2" rörgänga och en inspektionsöppning med 240 mm i diameter.
Dessa öppningar förslutes med skruvlock och spännförslutning. Vid botten finns en öppning (S 56x4) för montering av avtappningskran eller sammankopplingsrör.
Våra behållare finns även med enbart en inspektionsöppning på ovansidan med 540 mm i diameter (AQF 570 och AQF 690).

Behållarnas fördelar:
• Välbeprövad säkerhet och enkla att rengöra.
• Kemikaliebeständiga.
• Återvinningsbart material.
• Slagtåliga och motståndskraftiga.
• Vätskenivån syns genom behållaren.
• Problemlös uppställning genom låg vikt.
• Säker tömning genom flänskopplingar.
• Temperaturtålighet från -30° C till +80° C.
• Korta monteringstider genom snabbmonteringstillbehör.
• Genom sammankoppling av flera behållare kan stora lagringsvolymer uppnås.