Cylindriska behållare

Cylindriska behållare

Cylindriska slutna behållare av linjär lågdensitets polyeten (LLD-PE) som används för blandning, dosering och lagring är resistenta mot de flesta syror och baser. Dessutom är de fysiologiskt problemlösa dvs. livsmedelsgodkända.
Behållarna tillverkas som standard i naturellt material men kan även levereras i svart UV-beständigt utförande. Vi levererar bland annat till kemisk industri, processindustri, VVS och VA.

Cylindriska behållares fördelar:
• Slagtåliga och motståndskraftiga.
• Kemikaliebeständiga.
• Återvinningsbart material.
• Temperaturtålighet från -30° C till +80° C.
• Vätskenivån syns genom behållaren.
• Låg vikt.