Kundspecifika produkter

Rotationsplast´s utvecklingsfunktioner översätter marknadens och kundernas krav till tekniska specifikationer för materialval, produkter och tillverkningsprocessen. Rotationsplast´s projektgrupp i samarbete med kunden och dem i regel externa verktygstillverkarna ansvarar för en processberoende framtagning och anpassning av ritningar och övriga tekniska data för verktygen så att den rotationsgjutna produkten skall uppfylla uppställda krav med bl.a. avseende på utformning och funktion, dvs. framtagning av ett ändamålsenligt utförande. För att säkerställa att konstruktionen uppfyller alla uppställda krav skall utvecklings- och konstruktionsarbetet ske i ett utpräglat samarbete mellan Rotationsplast och kund.

Rotationsplast är leverantör av kundspecifika produkter
inom en rad olika branscher:

• Automotiveindustri
• Fritid
• Kemiskindustri
• Livsmedelsindustri
• Marinindustri
• Miljötekniskindutri
• Medicintekniskindustri
• Transport, lagring, hantering och trafik
• Verkstadsindustri
• VVS och VA, mm.

Projektledning
Konstruktion
Produktion
Efterbearbetning
Montering
Logistik