Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Rotationsplast jobbar i enlighet med standarden ISO 9001:2000. Vår inställning är att i vårt dagliga arbete sträva efter kvalitet i tanke och handling.
Det innebär att vi skall leverera felfria produkter och tjänster i rätt tid så att de alltid motsvarar förväntningarna hos våra kunder. Det uppnår vi genom en engagerad och motiverad personal, anpassningsbar maskinutrustning, kontinuerlig fortbildning och ett ständigt förbättringsarbete..


För oss innebär det att:
• Kvalitetsmål utformas och fortlöpande följs upp.
• Ständigt vidarutveckla och förbättra verksamheten.
• Ställa relevanta krav och lämna rätt information till våra leverantörer.
• Gemensamt med kunden eller för kundens räkning leverera i rätt tid och till rätt plats.