Lagerbehållare

Lagerbehållare – för lagring av de flesta syror och baser

Lagerbehållare av högmolekylär lågtryckspolyeten (HD-PE) försedda med galvaniserade förstärkningsrör. Dessa behållare används för blandning, dosering och lagring och är resistenta mot de flesta syror och baser.
Dessutom är dessa lagringsbehållare fysiologiskt problemlösa d v s livsmedelsgodkända.
Lagerbehållarna tillverkas som standard i naturellt material, men kan även levereras i svart UV-beständigt utförande. Våra lagerbehållare har, beroende på behållarens storlek, på ovansidan mellan 1-3 öppningar med 2" rörgänga.
Alla storlekar på lagringsbehållarna är försedda med en inspektionsöppning med 400 mm i diameter (förslutes med skruvlock och spännförslutning) och en nedre flänsring som kan borras upp till cirka 70 mm.
Vi levererar till kemisk industri, processindustri, VA och VVS. Vi erbjuder även tillbehör till våra lagerbehållare, såsom flänsar, kopplingar och avtappningskranar.

Lagerbehållarnas fördelar:
• Välbeprövad säkerhet och enkla att rengöra.
• Kemikaliebeständiga.
• Återvinningsbart material.
• Slagtåliga och motståndskraftiga.
• Vätskenivån syns genom behållaren.
• Problemlös uppställning genom låg vikt.
• Säker tömning genom flänskopplingar.
• Temperaturtålighet från -30° C till +80° C.
• Korta monteringstider genom snabbmonteringstillbehör.
• Genom sammankoppling av flera lagerbehållare kan stora lagringsvolymer uppnås.