Rotationsgjutning

Rotationsgjutning

Vid rotationsgjutningen fylls verktygen med polyetenpulver i beräknad kvantitet, värms upp och roteras i två plan vinkelräta mot varandra. På det viset får pulvret kontakt med den inre verktygs-ytan och smälter i ett jämt lager till den önskade tjockleken. Normal ugnstemperatur är mellan 200-400° C. Den varma ugnsluften hettar upp verktygen så att polyetenpulvret smälter till ett homogent lager på verktygsväggarna. Efter denna process kyles verktygen i en kylkammare, töms och produkten efterbearbetas. Gjutningscykeln varierar grovt räknat från 2 till 30 minuter, beroende på produktens tjocklek och storlek, ugnens temperatur, vilket plastmaterial som används samt verktygsmaterial.

De gjutna produkterna är spänningsfria beroende på att produkterna tillverkas i ett trycklöst förfarande. Produkterna i form av ihåliga kroppar med väggtjocklekar upp till 15 mm och en volym av cirka 20 000 liter kan gjutas i vår stora rotationsugn. Relativt stor variation i väggtjocklek, från en del av den gjutna produkten till en annan, kan om så önskas, göras så länge förändringarna är gradvisa.

Vid produktion av en mängd olika produkter kan rotationsgjutning konkurrera med tillverkningsmetoder som formblåsning, formsprutning och vakuumformning. De flesta på marknaden är medvetna om att rotationsgjutningsmetoden med sina fördelar skapar flexibilitet i syfte att snabbt utveckla och anpassa produkterna till specifika krav. Det verktyg som fodras vid rotationsgjutning är tillverkat av stålplåt eller aluminium, kostar endast en bråkdel av vad ett verktyg för formblåsning eller formsprutning kostar. Speciellt vid mindre produktionsserier är rotationsgjutningsmetoden mer ekonomisk än någon annan metod.