Metodens fördelar

Metodens fördelar

• Väggtjocklek och vikt kan kontrolleras genom den avvägda mängd polyetenpulver som lägges i verktyget.

• Man uppnår god måttnoggrannhet.

• Rotationsgjutna produkter är i det närmaste spänningsfria och utan fogar.

• Viss frihet kan tillåtas när det gäller smältindex och densitet hos polyetenpulvret.

• Man kan gjuta mycket komplicerade produkter.

• Produkter av olika polyetentyper som råvara är miljövänliga, värme och köldbeständiga, lång livslängd, är kemiskt resistenta och tål slag respektive stötar.Problemlösningar:
• Dubbelväggiga konstruktioner.
• Skumfyllda konstruktioner.
• Flexibilitet i design.
• Individuella färger på produkterna.
• Gängor, inbussningar, gravyrer mm. kan ingjutas redan i rotationsgjutningsfasen.