Nyheter


Safe at Sea levererar Rescuerunner till Norska Röda Korset

Rotationsplast's samarbetspartner/kund Safe at Sea AB har nöjet att få leverera båten Rescuerunner till Norska Röda Korset. Under sommaren kommer de att intensifiera samarbetet för att utvärdera möjligheten att implementera Rescuerunnerkonceptet som en standard för sjöräddning inom Norska Röda korset.
Norska Röda korset arbetar med sjöräddning utmed hela den Norska kusten och bygger huvudsakligen på ett ideellt engagemang.
Organisationen består av cirka 65 sjöräddningsstationer som är fördelade på insjö, älv och kustnära sjöräddning. Den levererade Rescuerunnern kommer att vara verksam i Notodden som har stora delar svårtillgänglig vattenterräng.

Hydrauloljetank till markvibrator

Rotationsplast har tagit fram en ny hydrauloljetank i samarbete med marknadsledande leverantör av markvibratorer i Sverige.
Maskinerna är väl etablerade hos både större och mindre uthyrningsföretag över hela landet. Produktprogrammet är komplett med olika storlekar, motoralternativ och utrustning som lätt kan anpassas till behoven.

Förnyat förtroende av Sjöfartsverket

Rotationsplast vann den offentliga upphandlingen av Farledsprickar/Sjömärken för farledsutmärkning till Sjöfartsverket i Sverige. Ramavtalet löper på 3 1/2 år och börjar att gälla från och med januari 2011.
Sjöfartsverket svarar för sjöfartenssäkerhet och framkomlighet.
Arbetet med de svenska farlederna är en av Sjöfartsverkets huvuduppgifter.Underhåll, utmärkning samt planering och förbättring av farlederna är ett fortlöpandearbete för att klara kraven på miljö- och sjösäkerhet. För att sjöfarten ska kunna orientera sig håller verket med navigeringshjälpmedel som fyrar, bojar, prickar, radarfyrar m.m.

Nord Streams påverkan på Östersjön

Rotationsplast har levererat Lysprickar 700/6 (Sjömärken) till en mätstation för ett projekt som SMHI bedriver i Östersjön.
Projektet syfte är bland annat att titta på hur Nord Stream projektet påverkar Östersjön.Nord Stream är en gasledning som via Östersjön kommer att förbinda Ryssland med Europeiska unionen och förse såväl företag som hushåll med naturgas.
Den nya ledningen kommer att bli en viktig faktor för energisäkerheten i Europa.