Sjömärken

Flytande sjömärken

Vi erbjuder marina produkter och flytande sjömärkenmed mycket goda flytegenskaper.

Flytande sjömärken som tillverkas i linjär lågdensitets polyeten (LLD-PE) och är fyllda med expanderad polystyren (EPS) för sina flytegenskaper används för att utmärka sidobegränsningar av farleder, naturliga och andra hinder såsom friliggande grund och vrak, andra områden eller förhållanden av betydelse för navigeringen samt nya hinder. Flytande sjömärken är bojar och prickar. Utmärkningssystemet omfattar hela Europa. Flytande sjömärken karaktäriseras av en eller fler av följande faktorer: färg, form, topptecken samt ljusets färg och karaktär. Vi levererar till sjöfartsverk, försvaret, hamnar, gästhamnar, offshore och fiskeindustrier runt om i Europa. Till sjömärkena erbjuder vi tillbehör som bojlyktor, bojbatterier, flytkroppar och topptecken.

Flytande sjömärken indelas i:
• Lateralmärken (utsättes efter utmärkningens huvudriktning).
• Kardinalmärken (namnges efter nord, ost, syd eller väst i vilket det är placerat i bäring från grundet eller hindret, märket ska passeras i samma väderstreck som namnet anger).
• Punktmärken (förankrat på hinder av begränsad omfattning kring vilket det finns fritt vatten).
• Mittledsmärken (visar att det finns fritt vatten på alla sidor runt märket och används som mittmarkering i en farled för att utmärka en angöring m.m.).
• Specialmärken (är i första hand inte avsett för navigering utan anger t.ex. kabel, mätinstrument eller gräns för område).